2013-01-17

Cianid analizátor

A FIAcompact cianid-analizátorral víz, eluátumok és talajkivonatok cianid tartalma határozható meg a DIN EN ISO 14403 szabvány szerint.Az analizátor minden egységet tartalmaz, ami szükséges a cianid különböző formáiból való felszabadításához (UV és/vagy hőkezelés a gyenge savval disszociálható és az összes cianidhoz). Az interferenciákat jelentősen csökkenti a fejlesztett hidrogén-cianid automatikus membrán szűrése.
Mivel a membrántranszfer során az abszorbeáló folyadékban feldúsul az analit, nagyon magas érzékenységi szint érhető el. A pumpa konstrukciója minimalizálja a reagens fogyasztást, és a detektálás piridin-mentes módszerrel történik.

MLE Logo

Medizin- und Labortechnik Engineering GmbH. Dresden    >   www.mle-dresden.de


CP-ANALITIKA Kft. H-1139 Budapest, Hajdú utca 42-44.1.em.105.   |   info@cp-analitika.hu   |   Tel: +36 1 4601090   |   Fax: +36 1 4601099